Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov – GDPR

1. VŠEOBECNÉ

Digiworld s.r.o. (naďalej už len “Majiteľ” stránky), ktorý spravuje webové stránky www.digiacademy.sk (ďalej len “internetová stránka”), si je vedomý dôležitosti ochrany vašich osobných informácií a súkromia.
Ochrana osobných údajov v krajine je systematicky regulovaná Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) (EÚ) 2016/679, ktoré definuje práva, povinnosti, zásady a opatrenia na zabránenie protiústavným, nezákonným a neoprávneným zásahom do súkromia a dôstojnosti jednotlivca pri spracúvaní osobných údajov.

2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s ustanoveniami nariadení o všeobecnej ochrane údajov (GDPR) (EU) 2016/679 Majiteľ rešpektuje vaše právo na súkromie tým, že uznáva:
osobné údaje sú informácie, ktoré ste odoslali Majiteľovi dobrovoľne a umožnili mu ich následovné spracovanie;
osobné údaje, ktoré poskytnete, nebudú nikdy použité bez Vášho súhlasu a akýmkoľvek spôsobom nebudú odoslané alebo použité tretími stranami a nebudú ich môcť používať v rozpore so zákonom;
Majiteľ nevyžaduje, aby ste zdieľali citlivé osobné údaje podľa definície v nariadení o všeobecnej ochrane údajov (GDPR) (EÚ) 2016/679;
prenášané údaje budú používané Majiteľom legálne a iba na účely súvisiace s jeho podnikaním, to znamená za účelom implementácie webových služieb, o ktorých Vás tiež informuje na webových stránkach;
po dokončení účelu používania osobných údajov sú tieto údaje archivované na toľko rokov, ako sú predpísané zákonmi upravujúcimi fungovanie našich služieb;
osobné údaje používané na účely webových služieb sú primerané a v rozsahu zodpovedajúcom účelu zberu;
zadávate svoje osobné údaje dobrovoľne na webových stránkach a máte právo nahliadať, aktualizovať, opravovať, blokovať a odstraňovať ich tak, ako je vysvetlené v časti Ochrana osobných údajov: AKO MÔŽETE SPRACOVAŤ VAŠE ÚDAJE nižšie.

3. KTO VIDÍ VAŠE ÚDAJE

Vaše údaje spracovávajú a zobrazujú operačné tímy od firmy:

1) Digiworld s.r.o.
Komárňanská 76,
Bratislava
Slovenská republika
Výkonný riaditeľ: Boris Javorek a Nicolas Hason

2) Spoločnosti tretích strán. Všetky databázy tretích strán sú v súlade s nariadením o všeobecnej ochrane údajov (GDPR) (EÚ) 2016/679.

4. KDE UCHOVÁVAME VÁŠE DÁTA

Vaše dáta ukladáme do samostatne spravovaných databáz a do databáz tretích strán:

WPLMS (manažérska databáza)
MailChimp (manažérska databáza)
Zendesk Chat (databáza tretej strany)
Google Analytics (databáza tretej strany)
Facebook (databáza tretej strany)
Bloom (databáza tretej strany)
LinkedIn (databáza tretej strany)

Všetky databázy tretích strán sú v súlade s nariadením o všeobecnej ochrane údajov (GDPR) (EÚ) 2016/679. Nezdielame údaje s žiadnou inou databázou tretej strany.

5. AKÉ ÚDAJE ZBIERAME

Na marketingové účely zhromažďujeme tieto údaje:

Celé meno
Email
Telefónne číslo
Typ kurzu

Pre naše služby (registrácia na stránke www.digiacademy.sk a následné absolvovanie kurzov) zhromažďujeme nasledujúce údaje:

Požadované údaje:
Užívateľské meno
Email
Heslo

Voliteľné údaje:
Meno a priezvisko
Miesto bydliska
Popis
Webstránka

6. NA ČO POUŽÍVAME VAŠE ÚDAJE

Ak si chcete nechať posielať komerčné ponuky (newsletter/novinky, keď sú publikované kurzy alebo blogové príspevky atď…)
Ak chcete odoslať informácie o kurze (napríklad miesto kurzu, dátumy atď.)

S Vaším súhlasom môže Majiteľ použiť Vaše údaje na účely informovania Vás o našich komerčných alebo prevádzkových účeloch.

Majiteľ súhlasí s tým, že nebude prenášať, požičiavať alebo predávať Vaše údaje tretej strane bez predchádzajúceho upozornenia a získania písomného súhlasu jednotlivca.

Na komerčné alebo prevádzkové účely používa Majiteľ dvojitú opt-in aplikáciu, čo znamená odosielanie e-mailov iba osobám, ktoré výslovne súhlasili s tým, že budú chcieť dostávať e-maily z webových stránok. Používaním špeciálneho počítačového systému, ktorý je chránený proti zneužitiu ochrany pred spamom a heslom, Majiteľ znižuje možnosť zneužitia osobných údajov treťou osobou.

7. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE

Vaše údaje sú uložené na toľko rokov, ako sú predpísané zákonmi upravujúcimi prevádzku našich služieb.

Informačný panel WPLMS (databáza): navždy alebo až kým nie je odstránená (zrušená)
MailChimp (databáza): navždy alebo dovtedy, kým nie je odstránená (zrušená)

Všetky databázy tretích strán majú svoj vlastný systém uchovávania údajov. Získajte viac informácií o tejto skutočnosti a pozrite si naše zásady ochrany osobných údajov databázy tretích strán.

8. AKO MÔŽETE SPRAVOVAŤ VAŠE ÚDAJE

Typ údajov: Komerčné ponuky
Každý komerčný materiál obsahuje tlačidlo odhlásenia v spodnej časti správy. Zrušením odoberania sa Vaše údaje odstránia z našej databázy.

Typ údajov: Informácie o kurze (používatelia, ktorí sa zapísali na kurz Digiacademy)
Vždy môžete kontaktovať operačný tím spoločnosti Digiworld a odstrániť Vaše údaje z Informačného panela WPLMS zaslaním e-mailu na našu oficiálnu e-mailovú adresu: info@digiacademy.sk so žiadosťou: “Žiadosť o odstránenie všetýchy osobných údajov, ktoré sú pripojené k mojej e-mailovej adrese”

9. SLEDOVANIE POUŽÍVATEĽOV WEBOVEJ STRÁNKY

Keď prehliadate webové stránky a nie ste prihlásení do žiadnej online služby, prehliadate anonymne. Počas prehliadania správca Vašich osobných údajov nezhromažďuje žiadne údaje. Z toho vyplýva, ako web používajú anonymni aj registrovaní používatelia. Jedna z metód sledovania, ktorú používame, je známa aj ako “cookie”. Súbory cookie sú identifikátory, ktoré sú zapísané na pevný disk vášho počítača tým, že Vás pri ďalšej návšteve rozpoznávajú bez toho, aby ste sa museli zaregistrovať. Súbory cookie nemôžu načítať žiadne údaje z vášho disku, sťahovať počítačové vírusy alebo iné osobné informácie.

Webová stránka používa nasledujúcich poskytovateľov súborov cookie:
Google Analytics (súbory cookie tretej strany)
Facebook Pixel (súbory cookie tretej strany)
Google Adwords (súbory cookie tretej strany)
LinkedIn (súbory cookie tretej strany)

10. BEZPEČNOSTNÉ PRVKY INTERNETOVEJ STRÁNKY

Majiteľ si je vedomý dôležitosti bezpečnosti, a preto sa snaží chrániť Vaše osobné informácie. Neoprávneným prístupom, používaním a zverejnením zabraňuje mnoho bezpečnostných technológií a postupov. Osobné informácie, ktoré zadávate na webových stránkach, sú uložené v počítačových systémoch s obmedzeným prístupom na kontrolovaných miestach.

11. SPOJENIE S INÝMI WEBOVÝMI STRÁNKAMI

Ďalšie webové stránky, na ktoré odkazujeme na našich webových stránkach (mimo odkazov), môžu zahŕňať zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa líšia od našich zásad ochrany osobných údajov. Ak chcete chrániť Vaše súkromie, odporúčame Vám zobraziť pravidlá ochrany osobných údajov na iných stránkach, ku ktorým pristupujete prostredníctvom našich webových stránok.

12. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

Digiworld s.r.o.
Komárňanská 76,
Bratislava
Slovenská republika
Výkonný riaditeľ: Boris Javorek a Nicolas Hason
Kontakt: info@digiacademy.sk

Budeme sa snažiť odpovedať Vám v čo najkratšom čase.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa uplatňujú od okamihu uverejnenia na webových stránkach.

Posledná úprava: Máj 2018

O nás

DigiAcademy je nová slovenská online vzdelávacia platforma, venujúca sa rozširovaniu najnovších znalostí zo sveta digitálnych technológií. Našim zaregistrovaným používateľom poskytujeme video kurzy a testy, ktoré im pomôžu sa adaptovať do moderného sveta oveľa jednoduchšie.

Digiworld s.r.o., Staré Grunty 18, Bratislava, Slovenská republika
info@digiacademy.sk

Sledujte našu cestu

© 2017 DIGIWORLD S.R.O.